Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

Versjon 1
IS-nr 1948
ISBN 978-82-8081-246-9
Status Publisert
Publiseringsdato 19.12.2011
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Forfatter(e) Kielland et. al.
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer