Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av adenocarcinom i tynntarm, 30.06.2017

Versjon 2
IS-nr IS-2650
ISBN 978-82-8081-507-1
Status Publisert
Revidert dato 30.06.2017
Publiseringsdato 20.12.2007
Utgiver(e) Helsedirektoratet
Publikasjonstype Nasjonale retningslinjer