(https://www.helsebiblioteket.no/akuttmedisin/organisasjoner)