Utredning av fall hos eldre

Vurderingskapittel i oppslagsverket BMJ Best Practice tar for seg årsaker til fall hos eldre.

Fall er viktigste dødsårsak ved uhell hos eldre over 65 år i USA. Fall hos eldre over 85 år øker mortalitetsrisiko med 16 ganger sammenlignet med folk i aldersgruppen 65-74 år, slår oppslagsverket BMJ Best Practice fast.

Derfor bør årsaksfaktorene til fall hos eldre granskes nøye. En nøye anamnese vil ofte gi en pekepinn på underliggende grunn(er).

Hyppige og sjeldne årsaker

Best Practice har et eget vurderingskapittel som heter «Assessement of falls in the elderly». Her finner du en oversikt over hyppige og sjeldne årsaker til fall. Ikke sjelden opptrer flere faktorer samtidig, så oversikten kan brukes som en huskeliste ved anamnese og undersøkelser. Listen kan forlenges, og dersom en åpenbar grunn ikke er å finne, kan en henvisning til geriatrisk poliklinikk være på sin plass.

Hvor fant jeg nyheten?

RSS-tjenesten Effektiv medisinsk oppdatering gir deg kontinuerlig oppdaterte nyheter fra det medisinske universet. Under «Oppsummert forskning» finnes oppdatering av kapitlene i BMJ Best Practice. Oppdateringene skjer kontinuerlig.

 

(https://www.helsebiblioteket.no/allmennmedisin/aktuelt/utredning-av-fall-hos-eldre)