Cochrane Library har flere nye systematiske oversikter for blodsykdommer

Alle med norsk IP-adresse har gjennom Helsebiblioteket tilgang til oppsummert forskning i databasen Cochrane Library.

Cochrane Collaboration Logo
Cochrane Library er verdens fremste database for oppsummert medisinsk forskning.

Det meste av forskningen du finner her, er systematiske oversikter og metaanalyser av effektstudier. Cochrane Library har en egen arbeidsgruppe for blodsykdommer. 

I 2014 og 2015 har det kommet flere nye systematiske oversikter for behandling av malaria, hemofili, Hodkins lymfom og sigdcelleanemi, for å nevne noen.

Cochrane Library er verdens fremste database for oppsummert forskning.

Se systematiske oversikter hos Cochrane Library.

(/blod/aktuelt/cochrane-library-har-flere-nye-systematiske-oversikter-for-blodsykdommer)