CBRNE-øvelse i nordområdene mai 2022

Øvelsen ARCTIC REIHN 2022 vil foregå i Nordland i mai.

Foto: Nordlys i Nord-Norge
Øvelsen ARCTIC REIHN vil foregå i Nordland i mai 2022.Foto: Colourbox

ARCTIC REIHN 2022 er internasjonal EU-finansiert øvelse hvor mange aktører vil delta. Nasjonal helseberedskapsøvelse og Nasjonal atomsikkerhetsøvelse vil være en del av samme øvelsespakke.

Radioaktivt materiale

Øvelsen vil dreie seg om håndtering og minimering av konsekvenser av ulykker som involverer radioaktivt materiale. Dette blir et spennende scenario hvor lokale, nasjonale og internasjonale aktører vil øve sammen i høye bølger, med sjeldne agens og med mulighet for læring på mange plan.

CBRNE-senteret ser fram til å bidra før, under og etter øvelsen til at vår beredskap på dette feltet blir enda bedre og vår sårbarhet mindre. 

(/cbrne-medisin/aktuelt/cbrne-ovelse-i-nordomradene-mai-2022)