CBRNE-seminar for leger og helse- og beredskapspersonell

CBRNE-senteret (OUS), Forsvarets ABC-skole og FSAN inviterer til kurs i uke 48 (29.11-01.12.2021) på Oslo universitetssykehus.

Foto: Bilde CBRNE-kurs 2021
Foto: OUS

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symptomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trussel stoffer.

Hva gjør vi, hvem gjør hva og hvordan gjør vi det?

Vi har samlet noen av Norges ledende eksperter for å svare på disse spørsmålene, i tillegg til internasjonale gjesteforelesere. Første dag av kurset vil delvis være på engelsk.

Seminaret er åpent for alle, men målgruppen er leger, samt helse- og beredskapspersonell/sanitetspersonell.

Seminaret er godkjent av Legeforeningen som videre- og etterutdanning innen flere spesialiteter. Ingen kursavgift.

Påmelding innen 20. november til cbrne@ous-hf.nohijuul@mil.no eller tlf. 47 957 47 010.

Kursledere er Oona Dunlop, Dag Jacobsen og Espen Nakstad fra CBRNE-senteret (OUS), og Hilde Magda Juul Søndrol fra Forsvarets ABC-skole.

(/cbrne-medisin/aktuelt/cbrne-seminar-for-leger-helse-og-beredskapspersonell)