European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)-konferanse 2021

Årets konferanse er digital, og går av stabelen 25. - 28. mai 2021.

Hovedtemaene for årets konferanse er:

  • Covid-19 og toksikologi
  • Alkohol som samtidig inntaksmiddel
  • Undersøkelse og behandling ved inntak av etsende stoffer
  • Toxicology 2.0: nytt verktøy for datainnsamling, overvåkning og utdanning innen forgiftninger
  • Legemiddelformulering og dens betydning for den forgiftede pasienten

Mer informasjon om konferansen og påmelding

(/cbrne-medisin/aktuelt/european-association-of-poisons-centres-and-clinical-toxicologists-eapcct-konferanse-2021)