Kontakt CBRNE-senteret

Kontaktinformasjon til Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

  1. For tidskritiske hendelser (kun for helsepersonell og nødetater): ring 23 25 61 50 til Akuttmottaket ved OUS Ullevål og be om å få snakke med konfereringsbakvakt på medisin. Denne vil kontakte lege ved CBRNE-senteret.

  2. Ved generelle spørsmål og spørsmål som kan vente, send oss gjerne en mail på cbrne@ous-hf.no eller ring oss på 22 11 75 57 (kl. 0830-1500).

  3. For Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmittesykdom (NMUH): Behandlende lege kan kontakte CBRNE-senteret eller infeksjonsmedisinsk bakvakt via Akuttmottaket, OUS Ullevål, på 23 25 61 50.
(/cbrne-medisin/aktuelt/kontakt-cbrne-senteret)