Krim fra virkeligheten

I november 2008 vandret Edwin Redwald Carter inn i et akuttmottak i England med magesmerter og diaré. Dette ble starten på en sykehistorie utenom det vanlige.

Diagnosen som i utgangspunktet ble satt, var gastroenteritt, men mannen returnerte senere til akuttmottaket. Slik startet  sykehistorien som de neste ti årene ble behandlet som taushetsbelagt informasjon.

Jakten på diagnosen er spennende som en kriminalroman, og den inneholder uforklarlig multiorgansvikt, hårprøver tatt av en forutseende kone, avsløring av dekkidentitet og suspekte te-selskap med bekjente fra tidligere KGB.

Les om Aleksander Litvinenkos tilfelle, beskrevet av dem som behandlet ham, og vær forberedt på det uvanlige (abstract).

Referanse

Polonium-210 poisoning: a first-hand account. Nathwani, Amit C et. al. The Lancet, Volume 388, Issue 10049, 1075 - 1080.

(/cbrne-medisin/aktuelt/krim-fra-virkeligheten)