Ny nasjonal veileder i pretriage for covid-19

Ny nasjonal veileder i pretriage for covid-19 er nå utarbeidet av CBRNE-senteret.

Illustrasjonsfoto: CBRNE
Ny veileder i pretriage for covid-19 er nå tilgjengelig.Illustrasjonsfoto: Oslo Universitetssykehus HF

De siste årene har lært oss mye om hvordan en pandemi bør håndteres. Viktig lærdom er å holde smitte utenfor helseinstitusjoner, slik at medpasienter og ansatte ikke blir smittet.

Men hvordan skal dette løses i praksis? På oppdrag fra Helsedirektoratet har CBRNE-senteret laget en praktisk veileder i smitterisikovurdering for covid-19, eller pretriage som det vanligvis kalles. Veilederen er blitt til i samarbeid med ulike aktører. Den kan være verdt å kjenne til før høsten setter inn med nye utfordringer, eller i planleggingen av beredskap for nye pandemier i framtiden.

Pretriage ved covid-19 - nasjonal veileder for vurdering og håndtering av smitterisiko (PDF)

(/cbrne-medisin/aktuelt/ny-nasjonal-veileder-i-pretriage-for-covid-19)