Ny vernedrakt til helsetjenesten

Nytt e-læringskurs om vernedrakt for helsetjenesten er lansert.

Foto: Ny vernedrakt 2021
Foto: OUS

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin har utarbeidet et e-læringskurs for på- og avkledning av ny vernedrakt for helsetjenesten.

Den nye vernedrakten skal benyttes på sykehus og i ambulansetjenesten sammen med vernemaske og kullfilter, for å beskytte personellet ved håndtering av pasienter som er utsatt for CBRNE-agens.

I tillegg har redningstjenesten og Luftambulansetjenesten fått samme materiell, til egenbeskyttelse og uttransport der det er behov.

(/cbrne-medisin/aktuelt/ny-vernedrakt-til-helsetjenesten)