Nyttige e-læringskurs innen CBRNE-medisin

Vet du hvor du finner e-læringskurs innen CBRNE-medisin? Her er noen tips!

Foto: Kvinne ved PC
Flere e-læringskurs innen CBRNE-medisin er tilgjengelig på nett.Foto: Foto: Kai Myhre

På nettsiden til Nasjonal kompetanse for prehospital akuttmedisin (NAKOS) finner du kurs innen fagområdet CBRNE. Kursene er utarbeidet av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin.

CBRNE grunnkurs og Håndbok for nødetaten

Kurset er for personell med beredskapsansvar, nødetater, nødmeldingssentraler/redningssentraler, operasjonelle etater og sykehus. Det gir basiskunnskap for alle som vil kunne komme i situasjoner der CBRNE er involvert, og bygger på Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade, kapittel 1 og 2.

Kurset «Håndbok for nødetaten, Farlige stoffer – CBRNE» er et supplement til kurset «CBRNE grunnkurs», og skal gi en innføring i «Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer - CBRNE». Håndboka er et hjelpeverktøy for de første 30 minuttene på skadestedet.

For å få tilgang til begge disse kursene må du opprette en bruker.

Ny vernedrakt for helsetjenesten

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin har også utarbeidet et e-læringskurs for på- og avkledning av ny vernedrakt for helsetjenesten.

Mistanke om CBRNE-sykdom

Sykehuset Østfold har utarbeidet et CBRNE e-læringskurs som retter seg mot sykehuspersonell som vil bli involvert i pasienter med mistanke om eller bekreftet CBRNE-sykdom. Kurset tar utgangspunkt i Nasjonale faglige retningslinjer for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade og lokale rutiner ved Sykehuset Østfold.

(/cbrne-medisin/aktuelt/nyttige-e-laeringskurs-innen-cbrne-medisin)