(https://www.helsebiblioteket.no/eldre/skaringsverktoy/adl-vurdering?lenkedetaljer=vis)