Cystoscopi på poliklinikk – forberedelse og assistering av sykepleier

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter som skal til undersøkelse med cystoscopi

Hensikt og omfang

 1. Sikre en kunnskapsbasert og enhetlig fremgangsmåte i forberedelse av pasienter som skal til undersøkelse med cystoscopi.
 2. Forebygge urinveisinfeksjon ved forsvarlig håndtering av sterilt utstyr og tildekking av pasient.
 3. Sikre en enhetlig muntlig og skriftlig informasjon til pasienten (14).

Ansvar

 • Fagdirektøren har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er oppdatert.
 • Avdelingsleder har ansvar for at klinisk styrende dokumentasjon er tilgjengelig og kjent i avdelingen og at personalet har kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å gjennomføre dette.
 • Alt personell som utfører prosedyren har ansvar for å holde seg oppdatert (13).
 • Nyansatte skal ha opplæring av erfaren sykepleier.
 • Sykepleiere på poliklinikk har ansvar for oppdekking av sterilt utstyr, forberedelse av pasienten og assistering under undersøkelsen.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Utstyr

 • Steril pakke med:
  • vaskebolle m/vattdotter
  • kompresser
 • Sterilt splittlaken/cystopakke
 • Sterile hansker
 • Skaft, mandreng, obdurator og bro, Ch.17,5 / Ch.19,8 / Ch. 21,5 eller Ch. 22,5
 • Optikk:
  • mann: 12°(30°) +70°
  • kvinne: 70°,12°(30°) i reserve
 • Steril penisklemme
 • Steril lyskabel og kamera (hvis kamera benyttes)
 • Xylocain® gel 2 % lokalanestesi, 20 g til menn og 10 g til kvinner (9)
 • Klorhexidin® 0,5 mg/ml eller 1mg/ml ( 8 )
 • NaCl 0,9 % 500 ml eller 1000 ml.
 • Sterilt irrigasjonssett med dråpekammer
 • Rene strømper til pasient
 • Rent pussbekken
 • Rent arbeidstøy eller plastforkle
 • Eventuelt målebeger til residualurin

Leie

 • Pasienten ligger med bena i benholdere og med baken helt ut på kanten av benken ( 4 ).

Fremgangsmåte

 • Pasienten tømmer blæren før undersøkelsen, enten på flowapparat eller til urinstix/prøve.
 • Finn frem alt utstyret.
 • Vask /desinfiser hendene ( 1, 11 )
 • Ha rent arbeidsantrekk eller plastforkle ( 1, 11 )
 • Dekk opp alt utstyr på et bord som er overflatedesinfisert med sprit.
 • Utstyret pakkes opp rett i forkant av undersøkelsen.
 • Informer pasienten om prosedyren; hva utstyret brukes til og hva pasienten vil kjenne under undersøkelsen.
 • Hjelp pasienten til å ligge behagelig og avslappet.
 • Spør om pasienten er allergisk for Klorhexidin® ( 8, 10, 12 ) eller Xylocain® (9)
 • Ta på sterile hansker ( 7 )
 • Vask urinrørsåpningen med Klorhexidin® 0,5 mg/ml eller 1 mg/ml ( 2, 6, 8 ).
 • Sett Xylocain® gel med et jevnt, langsomt trykk (for å unngå blødning i urinrøret).
  • Menn: legg en steril kompress under penisklemmen .
  • Kvinner: legg en steril kompress foran urinrørsåpningen for å hindre at gel renner ut.
 • Lokalbedøvelsen bør virke 5–10 min. før undersøkelsen ( 4, 5, 6, 9 ).
 • Legg sterilt splittlaken over genitalia ( 3, 4, 7 ).
 • Legg lyskabel og irrigasjonssett på det sterile splittlakenet.
 • Koble lyskabelen til lyskilden og vannledningen til skyllevæsken.
 • Hvis bruk av kamera desinfiseres dette med sprit og leveres til urolog.
 • Stå ved pasientens side under hele undersøkelsen og assister med lys- og vannledning og tømming av urin og skyllevæske, evt. måle residualurin.

Informasjon til pasienten etter undersøkelsen

 • Sykepleier informerer pasienten om ettervirkninger som kan forekomme som hyppig vannlating, svie og blod i urinen ( 3, 4 ) samt viktigheten av å drikke rikelig med væske (ca.1 liter ekstra) første døgnet etter undersøkelsen hvis det ikke foreligger kontraindikasjoner.
 • Sykepleier informerer pasienten om å oppsøke sin fastlege med urinprøve hvis pasienten får feber og vedvarende urinveissymptomer.
 • Pasienten får utlevert pasientinformasjonsbrosjyre om cystoscopi.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

Reviderte dokumenter i Elektronisk kvalitetshåndbok fra Aker universitetssykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Utarbeidet fellesprosedyre for Oslo Universitetssykehus 2011. Oppdateringen har fulgt kravene for utarbeidelse etter
AGREE‐metoden. Revidert oktober 2015.

Definisjoner

Cystoscopi er en undersøkelse av urinrøret og blærens innside ved bruk av et cystoscop (tynt rør).

Referanser

 1. Loveday HP. Wilson JA. Pratt R.J. Golsorkhi M. Tingle A. Bak A. Browne J. Prieto J. Wilcox M. epic3: National evidence‐based guidelines for preventing healthcare‐associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect2014; 86 Suppl 1: 1‐70.
 2. Norsk legemiddelhåndbok. Desinfeksjon av hud og slimhinner. http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/37208?expand=1 06.10.15
 3. Turan H, Balci.U, Erdinc F.S, Tulek N, Germiyanoglu C. Bacteriuria, pyuria and bacteremia frequency following outpatient cystoscopy.International Journal of Urology (2006) 13, 25‐28
 4. Fok CS. Kenton K. Diagnostic cystourethroscopy for gynegologic conditions. I:UpToDate (versjon 9.0) 2015 www.uptodate.com/contents/diagnostic‐cystourethroscopy‐for‐gynecologic‐conditions
 5. Goldfischer ER, Cromie WJ, Karrison TG, Naszkiewics L, Gerber GS. Randomized, prospective, double‐blind study of the effects on pain perception of lidocaine jelly versus plain lubricant during outpatient rigid cystoscopy. J Urol 1997 Vol.157, 90‐94.
 6. Rodriguez‐Rubio F, Sanz G, Garrido S, Sanchez C, Estudillo F. Patient tolerance during outpatient flexible cystoscopy. A prospective , randomized, double blind‐blind study comparing plain lubricant and lidocaine gel. Scand J Urol Nephrol. 2004; 38(6): 477‐80.
 7. Nagle GM. Genitourinary surgery.1: Rothrock JC, red. Alexander`s care of the patient in surgery. St.Louis, Missouri; Elsevier, 2007:s.476‐483.
 8. Felleskatalogen. Klorhexidin. http://www.felleskatalogen.no/medisin/klorhexidin‐fresenius‐kabi‐fresenius‐kabi‐560640 06.10.15
 9. Felleskatalogen. Xylocain. http://www.felleskatalogen.no/medisin/xylocain‐astrazeneca‐565548 06.10.15
 10. Stålenheim G, Blomstrøm P, Venemalm L. Klorhexidin gav anafylaktisk reaktion. Fallbeskrivning. Läkartidningen nr.1‐2 2010 Volym 107.
 11.  Helse Sør‐Øst`s nettside for smittevern http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebygging?pdocument_id=401716&p_dimension_id=4051 Retningslinjer for håndhygiene. 06.10.15
 12. Helse Sør‐Øst`s nettside for smittevern http://www.infeksjonskontroll.no/portal/page/portal/Infeksjonskontroll/forebygging?p_document_id=463004&p_dimension_id=637701 Huddesinfeksjon ved klorhexidinallergi ‐ Hvilke alternativ har vi? 06.10.15
 13. Helsepersonelloven §4 og §10.
 14. Pasientrettighetsloven §3‐2. 

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Einar Sorterup Hysing.

Forfatter(e):
Monica Skoglund, Åse Frydenlund Guttuhaugen, Cathrine Michaelsen Solend, Michaela Lelek.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/cystoscopi-pa-poliklinikk-forberedelse-og-assistering-av-sykepleier)