Lungekreft, kirurgiske pasienter - fysisk aktivitet, trening og videre rehabilitering

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/lungekreft-pre-og-postoperativ-tilleggsbehandling)