Lungekreft, kirurgiske pasienter - fysisk aktivitet, trening og videre rehabilitering

(/fagprosedyrer/ferdige/lungekreft-pre-og-postoperativ-tilleggsbehandling)