Munnstell til intuberte barn

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon:
1.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Sykepleier og lege

Pasienter prosedyren gjelder for:
Alle intuberte barn fra fullbårne nyfødte opp til 18 år.

Hensikt og omfang

 • Benytte vurderingsverktøy (se flytskjema) for tann og slimhinner til det intuberte barnet
 • Ivareta pasientens munnhygiene og forebygge komplikasjoner på tenner og i munnhule
 • Redusere risikoen for nosokomiale infeksjoner, spesielt Ventilator associated pneumonia (VAP)
 • Fremme pasientvelvære

 

Ansvar:

 • Pasientansvarlig sykepleier er ansvarlig for at munnstell til intuberte barn blir utført i henhold til gjeldende prosedyre.
 • Legen kan gi spesielle ordinasjoner relatert til munnstell til intensivpasienter.
 • Klinikkleder i Kvinne- og barneklinikken har ansvar for at prosedyren til enhver tid er oppdatert.
 • Avdelingslederne i barne- og nyfødtintensivavdelingene er ansvarlige for at prosedyren er implementert.

Fremgangsmåte

Utstyr

 • Rene hansker og evt. munnbind
 • Stellefrakk med lang arm
 • Liten myk tannbørste tilpasset barnets alder
 • Sterile vattpinner (til barn uten tenner)
 • Tannpasta uten Sodiumlaurylsulfat (SLS)
 • Engangskrus
 • Sterilt vann eller steril NaCl 9 mg/ml
 • Sugekateter tilpasset barnets alder
 • Steril munnsvamp
 • Corsodyl 2 mg/ml
 • Steril vaselin

( 1, 3 )

Utførelse

 • Tannbørste velges ut fra barnets størrelse
 • Mengde tannkrem: Tilsvarende barnets lillefingernegl

( 1, 7 )

Hvordan pusse tennene

 • Pasienten bør annenhver gang prosedyren utføres ligge på henholdsvis høyre og venstre side
 • Puss baksiden av tennene i overkjeven, fra innerste tann frem mot midtlinje. Gjelder både høyre og venstre side
 • Puss forsiden av tennene i overkjeven, fra innerste tann frem mot midtlinje. Gjelder både høyre og venstre side
 • Underkjeve pusses på samme måte som overkjeve
 • Deretter pusses tyggeflater
 • Tunge pusses tilslutt

( 2, 7 )

Følg flytskjema ( 1, 3 ) for utførelse av prosedyren .

Rengjøring og oppbevaring av tannbørste

 • Skylles og rengjøres i NaCl 9 mg/ml
 • Dyppes i Corsodyl
 • Oppbevares med busten opp i ren beholder mellom munnstell
 • Byttes en gang i uken eller oftere ved behov

( 3, 6 )

Spesielle hensyn

 • Vær oppmerksom på barn som har løse melketenner, eller løse tenner som følge av skade. Dette skal eventuelt dokumenters i pasientens pleieplan
 • Dersom pasienten er intubert mer enn 2 uker er det større fare for caries. Vurder bruk av fluorskyll etter fabrikantens anbefalinger
 • Vurder pasienten individuelt i forhold til hyppigere fukting
 • Vurder pasienten individuelt i forhold til behov for hyppigere munnstell
 • Til onkologiske og immunsupprimerte pasienter må man vurdere å bruke prosedyrer rettet spesielt mot denne pasientgruppen.

Definisjoner

Barn : 0-18 år. ( 4 )

Fullbårne nyfødte : Barn født til termin, fra 37 til 42 uker. ( 10 )

Morsmelk : Inneholder proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer og mineraler, samt immunglobuliner, leukocytter og 
hormoner. Morsmelk virker beskyttende på barnets slimhinner i hele mage-tarm kanalen, stimulerer til bedre 
fordøyelse og gir økt velvære. ( 11 )

Klorheksidin : (Corsodyl munnskyllevæske- inneholder 2 % Klorheksidin) Klorheksidin har effekt på grampositive og 
gramnegative vegetative bakterier, samt visse sopper, blant annet på Candida albicans. Klorheksidin absorberes til 
tannoverflaten, dentalt plakk og munnslimhinnen. Klorheksidin avgis langsomt fra disse depoter, slik at den antimikrobielle konsentrasjonen opprettholdes i atskillige timer etter bruk og dermed reduserer plakk og bakterier i munnhulen. ( 5 )

Tannpasta : Klorheksidin er uforlikelig med anioniske stoffer som SLS/NLS (=Sodiumlaurylsulfat/natriumlaurylsulfat) som brukes i en del tannkremer. Tannkrem som inneholder dette kan derfor nedsette virkningen av Klorheksidin. Zendium® inneholder ikke SLS. ( 8 ) Dersom tannkrem med SLS benyttes, må man skylle godt med sterilt vann eller NaCl 9 mg/ml og utsette skylling med Klorheksidin med minst 30 minutter. ( 1 )

ETT : Endotracheal tube. ( 1 )

VAP : "Ventilator associated pneumonia". Infeksjon i lungevevet som oppstår 48 timer eller mer etter intubasjon 
hos mekanisk ventilerte pasienter. ( 9 )

Referanser

 1. Johnstone et al, "Oral Hygiene Care in the Pediatric Intensive Care Unit: Practice Recommendations", Pediatric Nursing, 2010 Vol 36, No, 2, s. 85- 97
 2. Pedeira et al, "Oral care interventions and oropharyngeal colonization in children recieving mechanical ventilation", American journal of critical care, 2009, Vol 18, No 4, s 318- 329
 3. Berry et al, "Systematic literature review of oral hygiene practices for intensive care patients recieving mechanical ventilation"; American journal of critical care, 2007, Vol 16, No 6, s 552 - 563
 4. Lov om tannhelsetjenesten, 1984, § 1-3
 5. Statens legemiddelverk:  http://www.legemiddelverket.no/custom/Preparatsok/prepSearch____80333.aspx?SearchID=3a5c9759-7802-4fbc-9c51-084eb99dc529
 6. Kettler m. fl. "Munnstell til kreftsyke barn" , Sykepleien ,2010, 98(07): s 50-53
 7. Birkeland m. fl: "Fluorid- atter i fokus", NTF tidene 2001, 111, s. 6-13
 8. Kolai et al. "Rinsing with chlorhexidine gluconate solution after brushing and flossing teeth: A systematic review of effectiveness" , Ouintessence international; 2006, vol 37, s.605-612
 9. Hess et al " The ventilator circuit and ventilator-associated pneumonia" ; Up To Date, 2011
 10. Smith L. og Ulvund S:E "spedbarnsalderen" Universitetsforlaget, Oslo, 1999, s. 44
 11. Petersen T. m fl. " Håndbog i vellykket amming-en vejleder til sundhetspersonale", Sundhedsstyrelsen, København 2004, s.33-34

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av:Einar Sorterup Hysing.

Forfatter(e):
Lill Røisland Nybro.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/munnstell-til-intuberte-barn)