6 minutters gangtest

Status: påbegynt

Eier:Sykehuset Innlandet

Forventet ferdig:

Formål

For å kvalitetssikre utførelsen av 6 minutters gangtest

Pasientgruppe

Voksne pasienter med moderat til alvorlig hjerte- eller lungesykdom i Sykehuset Innlandet

Målgruppe

Helsepersonell som har fått opplæring i utførelse 6 minutters gangtest. Prosedyren kan også brukes i kommunehelsetjenesten.

Godkjenner

Toril Kolås, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Hilde Bryhn, fagutviklingskoordinator, Granheim lungesykehus

Prosedyregruppens veileder

Hanne Kristine Lundby, SIHF

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/6-minutters-gangtest)