Cough Reflex Testing (CRT)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Dette er en etablert metode i utlandet som skal sjekkes ut for ev. innføring ved OUS. Det er viktig å lage en prosedyre når ny metode ev. skal innføres.

Pasientgruppe

Pasienter med dysfagi

Målgruppe

Logopeder, fysioterapeuter og ev. leger og ergoterapeuter

Høringsinstanser

Formell høring i OUS, i tillegg til relevant fagmiljø i Helse Bergen

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Vala Agustsdottir

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/cough-reflex-testing-crt)