Gastrostomi - barn

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Ønsker å sikre felles rutiner og behandling av barn 0-18 år som får innlagt gastrostomi ved OUS, samt å sikre at pasienten får tilrettelagt sykepleie og medisinsk behandling av høy kvalitet, tilpasset sitt behov.

Pasientgruppe

Barn 0-18 år

Målgruppe

Leger og sykepleiere

Høringsinstanser

Oslo Universitetssykehus og ett annet universitetssykehus

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Silje Helen Krabbe

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/gastrostomi-barn)