Håndtering av ekstern fikasjon hos voksne ortopediske pasienter for å unngå infeksjon

Status: påbegynt

Eier:Helse Bergen

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

For å forebygge infeksjon hos denne pasientgruppen.

Pasientgruppe

Pasienter over 18 år med ekstern fiksasjon på grunn av brudd

Målgruppe

Helsepersonell som er i kontakt med denne pasientgruppen og pasienten selv.

Høringsinstanser

NFSO-NSF St. Olav

Godkjenner

Kjell Matre, klinikkdirektør, Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Marit Olaug Instebø

Prosedyregruppens veileder

Marit Olaug Instebø

Innmelding i samråd med

Anne Dalheim

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/handtering-av-ekstern-fikasjon-hos-voksne-ortopediske-pasienter-for-a-unnga-infeksjon)