Hyperbar oksygenbehandling - kunnskapsbasert sjekkliste for klargjøring av intensivpasienten før hyperbar oksygenbehandling (trykkammerbehandling)

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Intensivbehandling er komplekst og utfordrende. Hyperbarbehandling (HBO) er et fagområde som er forskjellig fra det intensivsykepleiere driver med i det daglige. I tillegg kan det gå lang tid mellom hver gang intensivsykepleiere skal gjennomføre HBO. En sjekkliste vil standardisere og kvalitetssikre prosessen med å klargjøre intensivpasienten. Den vil samtidig være pedagogisk oppklarende rundt HBO.

Pasientgruppe

Voksne intensivpasienter

Målgruppe

Intensivsykepleiere. Øvrig helsepersonell rundt intensivpasienten vil også kunne ha nytte av listen (leger, sykepleiere).

Godkjenner

Vibeke Graarud, ass. avdelingsleder medisinsk intensiv

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Even Enggrav, spesialsykepleier

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(/fagprosedyrer/pabegynte/hyperbar-oksygenbehandling-kunnskapsbasert-sjekkliste-for-klargjoring-av-intensivpasienten-for-hyperbar-oksygenbehandling-trykkammerbehandling)