Infeksjonsforebyggende tiltak - karopererte pasienter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Pasientgruppe

Karpasienter som skal eller har vært til kirurgi

Målgruppe

Alt helsepersonell som arbeider med karpasienter

Høringsinstanser

Avdeling for smittevern, alle karavdelingene i Norge, Akuttklinikken

Godkjenner

Fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kristine Hofoss

Prosedyregruppens veileder

Uavklart

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/karoperasjoner-infeksjonsforebyggende-tiltak)