Medisinsk simuleringstrening

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Simulering er en læringsmetode for å innføre nye prosedyrer, trene på prosedyrer, øke pasientsikkerhet, redusere feil og øke kompetanse og trygghet for helsepersonell. Simuleringstrening er spredt på ulike steder og gjøres ganske ulikt. Ønsker å kvalitetssikre simulering som metode. Det er risikofritt for pasienten da det er en dukke eller en markør en trener på.

Pasientgruppe

Pasienter innlagt på sykehus

Målgruppe

Helsepersonell som skal gjennomføre medisinsk simulering for somatikk eller psykiatri

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Åse Helen Myklebust Leopolder

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/medisinsk-simuleringstrening)