Nevromuskulær skoliose - postoperativ sykepleie ved kirurgisk behandling hos barn og ungdom

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Ønsker å sikre at barn og ungdom med nevromuskulær skoliose får adekvat og kunnskapsbasert postoperativ sykepleie. Fagprosedyren skal sikre felles rutiner og behandling samt tilrettelegge for forsvarlig sykepleie tilpasset pasientens behov.

Pasientgruppe

Barn 0-18 år med nevromuskulær skoliose

Målgruppe

Sykepleiere og leger

Høringsinstanser

Avklares senere

Godkjenner

Kjell Magne Tveit, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Silje Helen Krabbe

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/nevromuskulaer-skoliose-postoperativ-sykepleie-ved-kirurgisk-behandling-hos-barn-og-ungdom)