Pasientoverlevering - trygg pasientoverlevering i vaktskiftet på en intensivavdeling

Status: påbegynt

Eier:Stavanger Universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Vi mener at det viktigste med denne fagprosedyren er å oppdatere gamle rutiner. Det er kommet en del nyere forskning innen dette temaet, som vi synes kan være aktuelt å bruke for å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre. En fagprosedyre kan bidra til å kvalitetssikre pasientoverleveringen blant intensivsykepleiere.

Pasientgruppe

Denne prosedyren omhandler alle pasienter som er innlagt på en intensivavdeling. Den skal kunne brukes ved pasientoverlevering i vaktskiftet og overflytting til en annen intensivavdeling på samme eller et annet sykehus.

Målgruppe

Sykepleiere og intensivsykepleiere på intensivavdeling

Høringsinstanser

Fagansvarlig på Stavanger Universitetssykehus

Godkjenner

Eldar Søreide, fagdirektør

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Vibeke Dalene

Prosedyregruppens veileder

Evy Margrethe Gundersen, Ida Mykkeltveit

(/fagprosedyrer/pabegynte/pasientoverlevering-trygg-pasientoverlevering-i-vaktskiftet-p%C3%A5-en-intensivavdeling)