Pleurakateter - innleggelse, håndtering og hjemmedrenering

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Dette er en ny metode og det er ikke laget prosedyre om dette tidligere. Pasientene håndtere dette hjemme og trenger pasientinformasjon.

Pasientgruppe

Pasienter som har pleurakateter

Målgruppe

Leger og sykepleiere. I noen grad hjemmetjenesten, pårørende og pasienten selv.

Høringsinstanser

Formell høring i Oslo universitetssykehus. Det foreligger også et ønske om høring i Helse Bergen.

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kjersti Stray

Prosedyregruppens veileder

Kjersti Stokke

(/fagprosedyrer/pabegynte/pleurakateter-innleggelse-handtering-og-hjemmedrenering)