Pylorusstenose - pre- og postoperativ sykepleie

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Praksis er usikker og varierer fra sted til sted.

Pasientgruppe

Pasienter med pylorusstenose og deres pårørende

Høringsinstanser

Oslo universitetssykehus, i tillegg til at den skal på høring til et annet universitetssykehus i Norge

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Karin Kvande Anda

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/pylorusstenose-pre-og-postoperativ-sykepleie)