Rengjøring og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet ferdig:

Formål

Bruk av sterile kirurgiske instrumenter ved kirurgiske inngrep er nødvendig for å ikke påføre pasienter infeksjoner. En viktig forutsetning for å oppnå et sikkert steriliseringsresultat ved sterilisering av kirurgiske instrumenter, er at instrumentene er synlig rene før sterilisering. Sterilavdelingen meldte i 2014 og 2015 inn til sammen ca. 580 avvik på hendelser der biologisk materiale og andre urenheter er funnet på kirurgiske instrumenter ved kontroll etter rengjøring og desinfeksjon. Antall avvik med funn er sannsynligvis underrapportert. I 2018 er dette fortsatt et problem. Feil håndtering av brukt medisinsk flergangsutstyr er blant hovedårsakene til avvikene. Det er derfor ønskelig å utvikle en kunnskapsbasert fagprosedyre som beskriver hvordan kirurgiske instrumenter skal forbehandles før maskinell rengjøring og lastes inn i vaskedekontaminator. Sterilavdelingen får jevnlig forespørsler om hvordan instrumentene skal forbehandles og lastes i vaskedekontamintor.

Målgruppe

Operasjonssykepleiere, ansatte i sterilsentraler, kirurger

Godkjenner

fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Marianne Palm

Prosedyregruppens veileder

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/rengjoring-og-desinfeksjon-av-kirurgiske-instrumenter)