Røykeavvenning

Status: påbegynt

Eier:LHL-klinikkene

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Glittre har lang erfaring med og har utformet røykeavvenningsprogram /kursopplegg som er kunnskapsbasert. Kurset er brukt over tid internt på sykehuset. Kursopplegget er i 2014 tilpasset friske personer og brukt for eksterne bedrifter i Bergen og Stavanger med gode evalueringer. Vi ønsker å forbedre kunnskapsbasering av programmet, til generelt bruk. Røykeavvenning er viktig for mange ulike pasientgrupper, men også friske mennesker, med forebyggende fokus.

Pasientgruppe

Vi ønsker å utforme en generell prosedyre, som kan gjelde mange ulike pasientgrupper og friske mennesker.

Målgruppe

Sykepleiere, hjelpepleiere, leger og annet helsepersonell som arbeider med røyke avvenning.

Høringsinstanser

Røros rehabilitering Stian Sundan Grønli (Stian.Sundan.Gronli@lhl-klinikkene.no) Feiring sykehus Odd Erling Børstad (odd.erling.Borstad@lhl-klinikkene.no) Krokeide rehabilitering Randi Johansen (Randi.Johansen@lhl-klinikkene.no) Nærland rehabilitering Margreta Bøe (Margreta.Boe@lhl-klinikkene.no) Eva Fagerheim (Eva.Fagerheim@lhl-klinikkene.no) Skibotn rehabilitering Monica Wennberg (Monica.Wennberg@lhl-klinikkene.no) LHL brukerutvalg Kjell Ellingsen (kjellell@hotmail.com)

Godkjenner

Aina Kjensli, avdelingsoverlege Aina Kjensli (Aina.Kjensli@lhl-klinikkene.no)

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Mette R. Dønåsen (Mette.R.Donasen@lhl-klinikkene.no) Marit Økern Marit Økern (Marit.Okern@lhl-klinikkene.no) Marie Bruheim, MnC, sykepleier, OUS (omb@ous-hf.no)

Innmelding i samråd med

Ja, fagdirektør Siri Skumlien (Siri.Skumlien@glittreklinikken.no)

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/roykeavvenning)