Sårbehandling - generelle prinsipper

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Oslo universitetssykehus har mange fagprosedyrer om sår, men ikke noen om generelle prinsipper. Fagmiljøet mener dette er viktig.

Pasientgruppe

Alle pasienter med sår

Målgruppe

Sykepleiere og leger

Høringsinstanser

Alle klinikker i Oslo universitetssykehus og i Helse Bergen

Godkjenner

Fagdirektør Kjell Magne Tveit

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Eva Christiansen

Prosedyregruppens veileder

Stina Camilla Gundersen, s.gunders@ous-hf.no

(/fagprosedyrer/pabegynte/sarbehandling-generelle-prinsipper)