Sukkerinntak hos kreftpasienter – Bør kreftpasienter under cellegiftbehandling begrense sukkerinntaket?

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

16.06.2016: Prosedyren blir ikke ferdigstilt nå fordi prosedyremakerne ikke har funnet noen relevante treff relatert til problemstillingen.

Utarbeidelse

Utgitt av:
Akershus universitetssykehus

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/sukkerinntak-hos-kreftpasienter-bor-kreftpasienter-under-cellegiftbehandling-begrense-sukkerinntaket)