Traumatisk hjerneskade med forvirring, uro og agitasjon (TBI) – Medikamentell behandling

Status: påbegynt

Eier:Oslo universitetssykehus

Forventet oppstart: . Forventet ferdig:

Formål

Sikre en optimal utredning og behandling av pasienter med forvirring, uro og agitasjon.

Pasientgruppe

Voksne pasienter med TBI innlagt i sykehus i akutt og sub-akutt fase etter skade.

Målgruppe

Helsepersonell som er delaktig i behandling av pasienter med TBI

Høringsinstanser

Det er ønskelig at prosedyren er på høring hos Nevrointensiv og Nevrokirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og TBI miljø ved St. Olav hospital og Sunnaas sykehus HF

Godkjenner

Avdelingsleder ved Fys.med. og rehab.avdeling Cecilie Røe

Kontaktperson / prosedyregruppens leder

Kristin Alvsåker, seksjonsoverlege (uxkral@ous-hf.no)

Prosedyregruppens veileder

Niels Gunnar Juel, seniorrådgiver

Innmelding i samråd med

Karin Borgen

(https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/pabegynte/traumatisk-hjerneskade-med-forvirring-uro-og-agitasjon-tbi-medikamentell-behandling)