Fengselshelsetjenesten ved Bergen fengsel
Besøksadresse: Steinestøvegen 401
Postadresse: Postboks 224 Ulset
5873 Bergen

Sentralbordnummer: 55 39 36 00

Bergen fengsel har 261 plasser. 85 varektektsplasser, 66 plasser med lavt sikkerhetsnivå og 110 plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Bemanning

  • Lege – 22,5 timer/uke fordelt på 3 leger + beregnet beredskapstid 22,5 timer/uke
  • Sykepleier – 308 timer/uke fordelt på 10 sykepleiere
  • Fysioterapeut – 30 timer/uke fordelt på 2 fysioterapeut
(https://www.helsebiblioteket.no/fengselshelse/fengselshelsetjenesten/bergen-fengsel)