Kristiansand fengsel

Fengselshelsetjenensten ved Kristiansand fengsel
Rådhusgata 34
Service 507
4605 Kristiansand

Sentralbordnummer: 38 12 00 78

Kristiansand fengsel har 44 plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Bemanning

  • Lege – 12 timer/uke fordelt på 2 leger
  • Sykepleier – 2 sykepleier i henholdvis 60 % stilling og 80 % stilling.
  • Fysioterapuet – 6 timer/uke fordelt på 1 fysioterapuet
  • Psykiater – 4 timer/uke (lønnet av Sørlandet sykehus HF)
(https://www.helsebiblioteket.no/fengselshelse/fengselshelsetjenesten/kristiansand-fengsel)