Fengselshelsetjenesten ved Oslo fengsel
Åkebergveien 11
Postboks 9292 Grønland
0134  Oslo

Sentralbordnummer: 23 30 15 00

Oslo fengsel har 392 plasser med høyt sikkerhetsnivå.

Bemanning

  • Lege – 1,5 leger
  • Sykepleier – 14,5 sykepleiere
  • Fysioterapeut – 0,5 fysioterapeuter
  • Merkantil – 1 stilling
(https://www.helsebiblioteket.no/fengselshelse/fengselshelsetjenesten/oslo-fengsel)