Fengselshelsetjenesten ved Vadsø fengsel
Dr. Skogsholmsgate 2
Postboks 23
9801 Vadsø

Sentralbordnummer: 78 94 11 00

Vadsø fengsel har totalt 37 plasser. 6 plasser med lavt sikkerhetsnivå og 31 plasser med høyt sikkerhetsnivå, herav 3 dubleringer.

Bemanning

  • Lege – 5 timer/uke fordelt på 2 leger
  • Sykepleier – 37,5 timer/uke fordelt på 1 sykepleier
  • Fysioterapeut – 4 timer/uke fordelt på 1 fysioterapeut
(https://www.helsebiblioteket.no/fengselshelse/fengselshelsetjenesten/vadso-fengsel)