Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 1 - 20 av totalt 42
 • Huggorm (Vipera berus)

  Behandling av huggormforgiftning

   - Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2020.

 • Forgiftninger med kvetiapin

   - Antall hevendelser til Giftinformasjonen om forgiftninger med kvetiapin har økt betydelig de siste årene. Giftinformasjonen ønsker anonymiserte epikriser om kvetiapinforgiftninger for å få mer kunnskap om forløpet av disse forgiftningene.

 • Benkeskap.til EBF.

  Farlige stoffer i hjemmet

   - Giftinformasjonen har erfaring med at det skjer alvorlige forgiftningsuhell med kjemikalier i hjemmet. Hvis ulykken er ute er det svært viktig at behandlingen blir riktig og at den starter med en gang. Det er viktig at helsepersonell raskt kan identifiserer uhell med de mest problematiske kjemikaliene, slik at behandlingen ikke drøyer. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

 • Tilgang på huggormantivenin 2020

   - Ved behandling av huggormbitt i Norge har ViperaTab vært det mest brukte antiveninproduktet. En mangel på ViperaTab vil trolig bli merkbar i løpet av sommeren 2020. Viperfav er alternativt produkt. Her er Giftinformasjonens veiledning til riktig bruk av de ulike motgiftene.

 • Karbonmonoksidforgiftning som ikke skyldes brann

   - Ferietid betyr for mange båtliv, hyttekos, grilling, telting, campingturer og kanskje oppussing? Av erfaring vet Giftinformasjonen at flere blir karbonmonoksidforgiftet i denne perioden. Dette skyldes blant annet manglende erfaring og kunnskap om riktig og trygg bruk av utstyr som aggregater, gassdrevne apparater, griller eller lignende. Giftinformasjonen ønsker å gjøre helsepersonell oppmerksomme på problemstillingen.

 • Vaskebøtte med klut

  Blanding av vaskemidler kan danne skadelige gasser med forgiftningsfare

   - Giftinformasjonen opplever en dobling i antall henvendelser om personer som har fått luftveisplager etter vask i hjemmet i mars sammenlignet med tidligere år, kanskje på grunn av økt fokus på rengjøring i forbindelse med koronapandemien. Giftinformasjonen advarer mot å blande vaskemidler med ammoniakk (f.eks. salmiakk) og natriumhypokloritt (f.eks. klorin). Denne blanding fører til dannelse av kloramingass som virker irriterende på slimhinnene og som i sjeldne tilfeller kan føre til alvorlige symptomer.

 • Nyhetsbrev om emnesiden forgiftninger

   - Nyhetsbrevene om emnesiden forgiftninger finnes samlet her. Du kan også melde deg på liste for å motta nyhetsbrevet.

 • Lungeskader etter bruk av e-sigaretter

   - USA har siden sommeren 2019 hatt mange tilfeller med alvorlige lungeskader i forbindelse med bruk av THC-holdige e-sigaretter eller «vaping». Slike tilfeller kan også dukke opp i Norge.

 • Epikriser til Giftinformasjonen

   - Vi oppfordrer behandlende lege og/eller sykehus til å sende anonymiserte epikriser om forgiftningstilfeller til Giftinformasjonen.

 • Ammoniakk lite

  Ammoniakk – Fra uhell med vaskemiddel til alvorlige ulykker med potensielt dødelig utgang

   - Ammoniakk er et mye brukt kjemikalie som kan forårsake alvorlige forgiftninger. Det er viktig at rednings- og helsepersonell er klar over farene med ammoniakk, og hvordan de best kan behandle eksponerte pasienter uten å sette seg selv i fare.

 • Ramsløk og liljekonvall

  Liljekonvall solgt som ramsløk

   - Giftinformasjonen ønsker å minne om faren ved inntak av liljekonvall fordi et hagesenter på Rød i Østfold våren 2019 har solgt liljekonvall feilmerket som ramsløk.

 • Nyere rusmidler

  To nye anbefalinger fra Giftinformasjonen

   - Behandlingsanbefalingene gjelder forgiftning med ukjente rusmidler, og håndtering av bodypackere i helsevesenet.

 • Forgiftninger på Helsebiblioteket

   - Forgiftninger på Helsebiblioteket er Giftinformasjonens nettside for helsepersonell. Behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen til bruk ved akutte forgiftninger utgjør hovedinnholdet.

 • Forgiftninger i Helsebiblioteket 10 år 12. desember

   - www.helsebiblioteket.no/forgiftninger er 10 år!

 • Utsnitt - Antidotdatabasen m ramme

  Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

   - I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Flere paracetamolforgiftninger blant unge jenter

   - Folkehelseinstituttet rapporterer om stadig flere henvendelser til Giftinformasjonen om selvpåførte inntak av paracetamol blant ungdom. Særlig bekymringsfull er økningen blant jenter i aldersgruppen 15-19 år, men det sees også tilfeller hos enda yngre. I mange tilfeller er det fare for alvorlig forgiftning.

 • Kvalitet på behandlingsanbefalingene om akutte forgiftninger

   - Giftinformasjonen bruker emnet Forgiftninger i Helsebiblioteket som sin kanal for distribusjon av skriftlig informasjon til helsepersonell i form av behandlingsanbefalinger om ulike temaer. Her beskrives rutiner for utarbeidelse og oppdatering av behandlingsanbefalingene.

 • Knappcellebatterier i ulike størrelser

  Knappcellebatterier - en undervurdert fare

   - Giftinformasjonen har strammet inn grensene for tiltak etter svelging av knappcellebatterier. Svelging av batterier er potensielt svært alvorlig. Verden over sees dødsfall etter inntak av knappcellebatterier. Barn er særlig utsatt.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Stadig flere paracetamolhenvendelser til Giftinformasjonen

   - Både voksne og unge i alderen 10-19 står for økningen i henvendelser om paracetamoleksponeringer. Inntak hos jenter/kvinner er vanligere enn hos gutter/menn.

 • Ferieforgiftninger med karbonmonoksid

   - Festival- og campingsesongen er i gang. Hvert år får Giftinformasjonen henvendelser angående forgiftninger med karbonmonoksid, og det er viktig å være klar over farene ved gassdrevne apparater og ufullstendig forbrenning.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv)