1,4-butandiol gir GHB-lignende forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Politiet i Grenland opplyser at det har vært flere dødsfall etter inntak av 1,4-butandiol i området. Denne typen forgiftninger domineres ofte av raskt innsettende koma og respirasjonsdepresjon, men også andre kliniske tegn kan sees.

Illustrasjonsfoto: GHB

Den siste uken er det rapportert om flere dødsfall etter inntak av 1,4-butandiol i Grenland-området. Giftinformasjonen kjenner ikke nærmere til omstendighetene rundt disse dødsfallene, men det er grunn til å være observant på problemstillingene knyttet til 1,4-butandiol ved pasienter med kliniske tegn som kan tyde på denne typen forgiftning.

1,4-butandiol

1,4-butandiol har flere synonymer (1,4-B, BD, BDL, BDO, med flere) og brukes som industrielt løsemiddel i forskjellige typer produkter. 1,4-butandiol er et derivat av GHB (gammahydroksybutyrat) og omfattes av narkotikalisten.

Forgiftningsbilde

Forgiftninger med 1,4-butandiol arter seg i hovedtrekk som GHB-forgiftninger. Imidlertid kan symptomene komme noe senere enn det man ser ved inntak av GHB dersom det samtidig er inntatt etanol.  
Et typisk tegn ved disse forgiftningene er raskt innsettende koma som oftest varer et par timer.Det er relativt vanlig at pasientene har  bradykardi og hypotensjon. Det er også risiko for  brekninger med eventuell aspirasjon og respirasjonsdepresjon.

Generelt er dødeligheten ved GHB-forgiftninger relativt lav dersom pasienten kommer tidsnok til sykehus, og dødsfall har som oftest funnet sted utenfor sykehus. Årsaker til dødsfall kan blant annet være respirasjonsdepresjon, asfyksi, lungeødem, eller ulykke på grunn av raskt innsettende bevissthetspåvirkning.

Se Giftinformasjonens behandlingsanbefaling for GHB for nærmere beskrivelse av forgiftningsbilde og behandling av denne typen forgiftninger, og ring gjerne Giftinformasjonen på 22 59 13 00 for spesifikke spørsmål om 1,4-butandiol.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/1-4-butandiol-gir-ghb-lignende-forgiftninger)