Antidotdatabasen gir oversikt over lagre i hele Norge

Giftinformasjonen

22 59 13 00

I en akuttsituasjon kan en trenge mer antidot enn det som finnes på eget sykehus. Alle sykehus har nå sendt inn data om sine normale antidotlagre, og du kan søke i databasen for å få oversikt over lagerholdte antidoter i hele landet.

Infusjonsvæskelager - fra HB, illustrasjonsbilder, ny

Bakgrunn

Antidotdatabasen ble etablert i 2016, har blitt noe videreutviklet og er publisert i nyeste utgave i november 2017. Databasen gir en oversikt over antidoter i beredskapslager ved norske sykehus.

Intensjonen med antidotdatabasen er å bidra til rask og enkel oversikt over hvor nødvendige antidoter finnes. I en akuttsituasjon eller ved mangel på antidot kan databasen bidra til at antidoter spores opp og kan sendes til et sykehus som trenger dem. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis et sykehus ikke har aktuell antidot på lager eller om sykehusets eget lager blir brukt opp. Antidotdatabasen inneholder kontaktinformasjon på det enkelte sykehus, til bruk i slike akuttsituasjoner. Sykehusene må selv ta kontakt med hverandre for å inngå avtale om oversendelse av antidoter i disse tilfellene. Databasen kan også brukes av vakthavende helsepersonell for å få oversikt over sykehusets egne lager av antidoter.

Informasjonen om eksisterende lagerhold innhentes og administreres av Giftinformasjonen, via sykehusapotekene.

Antidotdatabasens ble lansert 12. desember 2017, på 10-årsdagen for www.helsebiblioteket.no/forgiftninger. Denne nye antidotdatabasen erstatter en eldre database for antidoter. Den gamle databasen ble avviklet i 2014.

Innganger til informasjonen

Nettadressen til forsiden på antidotdatabasen er www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/antidotdatabasen. Søk i antidotdatabasen kan gjøres med utgangspunkt i:

En kan navigere mellom visninger ved å klikke på lenker i tabeller og oversikter.

Bilde Utsnitt av Antidot-tabellen

Utsnitt - Antidotdatabasen

Varsler

Ved leveringsproblemer, aktuelle erstatningspreparater, endret styrke og lignende vil det finnes varsler i antidotdatabasen. Varsler angis med en rød sirkel med utropstegn i tabeller og oversikter.

Koblinger til behandlingsanbefalinger og veiledning for bruk

Informasjonen i antidotdatabasen er lenket til Giftinformasjonens øvrige dokumenter om bruk av antidoter, behandlingsanbefalinger for forgiftninger og anbefalt lagerhold i norske sykehus der dette er naturlig.

Administrasjon av innholdet

Innholdet i antidotdatabasen baserer seg på produktlister innsendt til Giftinformasjonen fra hvert enkelt sykehus. Det var ønske om at antidotdatabasen skulle inkludere antidotberedskapen ved alle sykehus i Norge med akuttfunksjon. Innhenting av informasjon om sykehusenes lagerhold av antidoter ble startet opp i siste kvartal 2015. Dette ble utført ved å kontakte sykehusapotekene, eventuelt sykehusfarmasøyt ved sykehus uten apotek. En fast kontaktperson ble etablert for den første innrapporteringen og for videre oppdateringer. Innrapportering av antidotlister for alle sykehus ble fullført 2. kvartal 2017. Høsten 2017 inneholder databasen oversikt over antidotberedskapen ved 52 sykehus. Oversikten i antidotdatabasen viser ikke sanntidsinformasjon, men planlagt lager. Opplysninger i databasen kan avvike fra reelt lager på enkelte tidspunkter, når antidoter fra lageret er brukt eller utløpt.

Giftinformasjonen er ansvarlig for administrasjon og initiering av periodevise oppdateringer. Oppdatering av data initieres minst en gang årlig, men sykehusapotekene oppfordres til å sende inn endringer utenom dette fortløpende. Første oppdatering av antidotlistene er planlagt i løpet av første kvartal 2018.

Det er mulig å laste ned tabeller fra antidotdatasen til Excel. Tabeller med oversikt over lagerhold på et gitt lagersted kan med fordel brukes av sykehusapotekene ved gjennomgang og oppdatering av listene. Kontakt Giftinformasjonen ved spørsmål om fremgangsmåte.

Kontaktinformasjon

Ved Giftinformasjonen jobber disse med antidotdatabasen: Gry Vibeke Bakken (Gry.Vibeke.Bakken (krøllalfa) fhi.no), Barbro Johanne Spillum (Barbro.Spillum (krøllalfa) fhi.no) og Hanne Kristin Sørlid (Hanne.Kristin.Sorlid (krøllalfa) fhi.no). Avdelingsdirektør Mari Tosterud (Mari.Tosterud (krøllalfa) fhi.no) kan eventuelt kontaktes ved overordnede spørsmål.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/antidotdatabasen-er-klar-oversikt-over-lagre-i-hele-norge)