Behandling av huggormforgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Huggormbitt forårsaker hvert år tilfeller av alvorlig forgiftning, men de fleste som blir bitt trenger lite behandling. Helsepersonell har en utfordrende jobb med å skille ut pasienter som trenger sykehusbehandling og antivenin. Giftinformasjonen skisserer nedenfor noen sentrale punkter i behandlingen av huggormbitt, og viser oppdatert statistikk over antall henvendelser fortløpende gjennom huggormsesongen 2020.

Huggorm (Vipera berus)

Behandlingsanbefaling med utfyllende informasjon beregnet på helsepersonell finnes her.


Førstehjelp

 • Affisert kroppsdel holdes høyt og mest mulig i ro.
 • Bittstedet skal være helt i fred.
 • Immobiliser pasienter så godt som mulig under ev. transport.


Tidlige vurderinger

 • Barn, risikopasienter og alle symptomatiske pasienter skal til legevakt eller sykehus etter huggormbitt.
 • Voksne med minimal lokal reaksjon kan vurdere å se an situasjonen hjemme med veiledning.
 • Fravær av symptomer og kliniske tegn to timer etter bittet tyder på minimal injeksjon av huggormgift. 

Lokale reaksjoner som brer seg er hovedproblemet

 • Tidlige systemiske reaksjoner som sykdomsfølelse, mage- og tarmsymptomer og svimmelhet er vanlig.
 • Blodtrykksfall er en indikasjon på giftinjeksjon, og kan være behandlingstrengende.
 • Smerte, hevelse og blårød misfarging er vanlige lokale reaksjoner. Hevelsen kan bre seg og omfatte hele ekstremiteten/kroppen, og en begynnende spredning er spesielt viktig å fange opp.
 • Et tips for å fange opp spredning av lokalreaksjon, er å markere utbredelsen med markørpenn og følge utviklingen, for eksempel hver time. Foto kan også benyttes for å følge progresjonen.

Antivenin 

 • Antivenin er god og effektiv behandling av huggormbitt hvis behandlingen starter i tide.
 • I Norge er det to alternative produkter som brukes i behandling av mennesker, ViperaTab (lenke til antidottekst) er det mest brukte preparatet, og ViperFav (lenke til antidottekst) er et alternativ.
 • Per juni 2020 er begge produktene tilgjengelig, men det er varslet mangel på ViperaTab i løpet av sesongen.
 • De viktigste indikasjonene for antivenin er:
  • Rask progresjon av lokale symptomer/tegn eller situasjoner der hevelsen er i utvikling og kan gi alvorlige komplikasjoner (eks. ødem/fargeforandring som ved bitt i hånden ser ut til å nå albue innen få timer).
  • Systemisk reaksjon som ikke raskt lar seg korrigere ved symptomatisk behandling, eller som er tilbakevendende.

Huggormforgiftning er ikke en allergi

 • Av og til blir Giftinformasjonen kontaktet av helsepersonell som tenker på huggormforgiftninger som en allergireaksjon, tilsvarende for eksempel allergi mot veps eller bier.
 • Giftinformasjonen vil derfor presisere at både lokale og systemiske reaksjoner på huggormbitt skylles giftvirkning. Huggormforgiftning skal ikke vurderes, behandles eller følges opp som en allergireaksjon, og bruk av eks. EpiPen for å forebygge reaksjon ved senere bitt er ikke indisert. 
 • Antihistaminer og adrenalin kan likevel ha plass i den symptomatiske behandlingen, men da av andre årsaker enn allergi.

Giftinformasjonen har informasjon om huggormbitt også til allmennheten


Henvendelser til Giftinformasjonen om mulig huggormbitt, oppdatert gjennom sesongen 

 201520162017201820192020
Januar011002
Februar001013
Mars428116
April915592932
Mai1544347842 51
Juni375552105 65  137
Juli788883137117 125
August8147475572   122 
September3337192023  31
Oktober513467* 
November0032 
Desember1000 

 

 * Tall fram til 15.10.2020

Tabellen viser månedsvariasjon i antall henvendelser til Giftinformasjonen om mulige huggormbitt, sist oppdatert 15.10.2020. 

 

Aldersfordeling 15.10.20

Figur 1: Alder på pasientene ved henvendelser om mulig huggormbitt til Giftinformasjonen i 2020, sist oppdatert 15.10.2020

 

Månedsvariasjon 15.10.20

 

 Figur 2: Årsvariasjon i antall henvendelser om huggormbitt til Giftinformasjonen, sist oppdatert 15.10.2020. 

Relevante søkeord: Vipera berus, hoggorm, hoggormbitt, huggorm, huggormbitt, orm, slange, giftig slange, slangebitt, ormebitt, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/behandling-av-huggormforgiftning)