Endrede retningslinjer for behandling av forgiftninger med superwarfariner

Giftinformasjonen

22 59 13 00

De fleste muse- og rottegifter på det norske markedet inneholder superwarfariner. Hovedfaren ved forgiftninger med disse forbindelsene er blødninger. En ny gjennomgang av tilgjengelig informasjon tilsier at større inntak enn tidligere kan sees an hjemme.

Rotte, dyreforsøk

Nye retningslinjer

De viktigste endringene i den oppdaterte behandlingsanbefalingen er disse:

  • Inntak av større mengder superwarfariner enn før kan nå sees an hjemme
  • Det er sjelden er aktuelt med ventrikkelskylling
  • Det er ikke lenger aktuelt med gjentatt kulldosering

Etter de nye retningslinjene kan barn som har spist inntil 0,5 mg virkestoff observeres hjemme uten tiltak. Ved blødningstendens må barnet følges opp hos lege. For ungdom og voksne vil utilsiktede inntak av superwarfariner på inntil 1 mg utgjøre liten forgiftningsrisiko.

Pasienter som allerede står på antikoagulantia vurderes som risikopasienter og kan trenge annen oppfølging og behandling ved forgiftninger med superwarfariner.

Antidotbehandling ved behov

INR-målinger er viktig i tilfeller der en mistenker inntak av toksisk dose. Ved behandlingstrengende forgiftning er vitamin K1 antidot. Les hele behandlingsanbefalingen her: Superwarfariner - behandlingsanbefaling ved forgiftning
(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/endrede-retningslinjer-for-behandling-av-forgiftninger-med-superwarfariner)