Flere paracetamolforgiftninger blant unge jenter

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Folkehelseinstituttet rapporterer om stadig flere henvendelser til Giftinformasjonen om selvpåførte inntak av paracetamol blant ungdom. Særlig bekymringsfull er økningen blant jenter i aldersgruppen 15-19 år, men det sees også tilfeller hos enda yngre. I mange tilfeller er det fare for alvorlig forgiftning.

Illustrasjonsfoto: Paracetamol - illustrasjon
Foto: Giftinformasjonen

I 2016 mottok Giftinformasjonen 251 henvendelser om inntak av paracetamol blant jenter 10-19 år, der hensikten trolig var selvskade. 170 av disse ble anbefalt behandling på sykehus på grunn av fare for moderat eller alvorlig forgiftning. Det har vært en stor økning av slike henvendelser de senere årene. Hele artikkelen kan leses på https://www.fhi.no/nyheter/2017/roper-varsko-om-paracetamolforgiftning-bant-unge-jenter/.

Når ungdom inntar store mengder paracetamol er det spesielt viktig å vurdere mengden i forhold til pasientens kroppsvekt, og ikke bare se på total mengde. Potensielt toksiske doser ved akutte inntak (hos pasienter over 6 år) er fra 150 mg/kg, men 12 gram regnes alltid som toksisk, uavhengig av vekt. For en person som veier 40 kg tilsvarer 150 mg/kg kun 6 gram paracetamol, altså langt under mengden som finnes i en vanlig pakke med håndkjøpspreparat (unntatt fra reseptplikt). Om mengden paracetamol er rett under toksisk dose bør risikofaktorer for toksisitet vurderes. Det er spesielt høy risiko for alvorlig leverskade ved gjentatte høye doser paracetamol. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for hjelp til vurdering av eksponeringen.

Behandlingen av ungdom med paracetamolforgiftninger følger samme retningslinjer som for voksne. Acetylcystein i.v. er antidot, og det er viktig å starte behandlingen tidlig i forløpet. Når acetylcysteinbehandlingen kan starte innen 8-10 timer etter inntaket gir behandlingen tilnærmet fullstendig beskyttelse mot leverskade.

Giftinformasjonens behandlingsanbefalinger ved paracetamolforgiftninger finnes her:

Vurder redusert væskemengde når acetylcystein gis til pasienter under 12 år eller under 40 kg. Kontakt Giftinformasjonen for veiledning ved behov.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/flere-paracetamolforgiftninger-blant-unge-jenter)