Forgiftninger i Helsebiblioteket 10 år 12. desember

Giftinformasjonen

22 59 13 00

www.helsebiblioteket.no/forgiftninger er 10 år!

Forgiftninger i Helsebiblioteket 10 år - 12.12.17
Redaktør for Samfunnsmedisin og folkehelse, Anders Smith åpner 10-årsjubileumskaken for Forgiftninger i Helsebiblioteket! Foto: Runar Eggen

12.12.2007 kom www.helsebiblioteket.no/forgiftninger på luften med det som fikk navnet Emnebibliotek forgiftninger. Et stort arbeid lå bak for å sikre et godt og stabilt nettsted, gode tekniske løsninger og et funksjonelt format på emnebibliotekets viktigste innhold. Det aller viktigste innholdet i emnebiblioteket var og er behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen, til bruk i klinikken i akutte forgiftningssituasjoner. En referansegruppe med sykehusleger, en fastlege og en intensivsykepleier var engasjert i å beskrive behovene ute i klinisk praksis, og Helsebibliotekets redaksjon var lydhøre og gjorde de nødvendige tilpasningene, så Emnebibliotek forgiftninger kunne bli en realitet.

Fra den spede begynnelse har vi publisert stadig flere behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen. Nå ligger tallet på ca. 140 behandlingsanbefalinger. I tillegg til behandlingsanbefalingene er det en rekke andre ressurser. Databaser, oppsummert forskning og tidsskrifter er noe av innholdet. Det publiseres også aktueltsaker om forgiftninger.

Det nyeste innholdet på nettsiden er Antidotdatabasen - www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/antidotdatabasen. Her finnes en oversikt over lagerholdte antidoter ved alle norske sykehus. Databasen kan for eksempel brukes ved behov for mer antidot enn en har tilgjengelig på eget sykehus i akuttsituasjoner, eller dersom en har behov for antidot som ikke lagerholdes på eget sykehus. Vi er takknemlige for godt samarbeid med sykehusfarmasøyter på alle norske sykehus, for vi er avhengige av god oppfølging fra dem for at innholdet skal være riktig. Les mer om antidotdatabasen her: http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv/antidotdatabasen-er-klar-oversikt-over-lagre-i-hele-norge

Å jobbe med Forgiftninger i Helsebiblioteket er en takknemlig oppgave. Veldig mange klinikere uttrykker at de er glade for emnet Forgiftninger, spesielt for behandlingsanbefalingene og antidotdatabasen i akuttsituasjoner. I 2016 hadde vi over 200 000 sidevisninger på nettstedet.

Velkommen til å bruke Forgiftninger i Helsebiblioteket og velkommen til å melde deg på nyhetsbrev - send e-post til hanne.kristin.sorlid (krøllalfa) fhi.no.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/forgiftninger-i-helsebiblioteket)