Ferieforgiftninger med karbonmonoksid

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Festival- og campingsesongen er i gang. Hvert år får Giftinformasjonen henvendelser angående forgiftninger med karbonmonoksid, og det er viktig å være klar over farene ved gassdrevne apparater og ufullstendig forbrenning.

Himmel

Eksponeringssituasjoner

I en del av eksponeringssituasjonene er det propan eller andre gassblandinger som er brukt. Dette kan være relativt ufarlige gasser i seg selv, selv om de fleste av dem kan være oksygenfortrengende. Det er imidlertid viktig for helsepersonell å være klar over at det ofte ikke er disse gassene, men karbonmonoksid, som er forgiftningsproblemet. Karbonmonoksid kan dannes ved ufullstendig forbrenning eller tette rom. I det følgende nevnes noen typiske situasjoner der forgiftning kan skje. Giftinformasjonens tips om forholdsregler for å unngå forgiftninger er også tatt med. Ved forgiftning: Se Giftinformasjonens behandlingsanbefaling Karbonmonoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Kullgriller, stormkjøkken/primus og petroleumsfyrte ”teltovner”

Stormkjøkken og primus brukes helst i friluft, og kullgrill eller engangsgrill må aldri brukes i inne i biler, campingvogner eller telt. Bruk av brennere og spesielt kullgrill i lukkede rom eller telt kan det føre til farlig høye konsentrasjoner av karbonmonoksid. Hvis stormkjøkken eller primus brukes inne i teltet må det sørges for god utlufting.

Aggregater

Eksosen fra bensin eller dieselaggregater inneholder en god del karbonmonoksid. Hvis eksosen kommer inn i rom/telt så vil det være en risiko for forgiftning. Det er viktig å alltid tenke seg nøye om med tanke på plassering og bruk av denne typen utstyr slik at man unngår ”innsiving” av eksos og fare for forgiftning.

Hytte-/campingdusj, kjøleskap

Både dusjer og kjøleskap til hyttebruk kan være propandrevne. Det har vært flere tilfeller av karbonmonoksidforgiftning ved bruk av både dusjer og kjøleskap av denne typen. Det er viktig å ha frisk lufttilgang, at utstyret er riktig montert og at installasjonen kontrolleres med jevne mellomrom.

Førstehjelp og behandling ved uhell

  • Evakuer eksponeringstedet
  • Frisk luft og hvile
  • Ved bevisstløshet: Legg pasienten i stabilt sideleie
  • Oppstart av livreddende førstehjelp kan bli nødvendig
  • Ring 113 ved alvorlige symptomer
  • Informasjon om videre behandling - for helsepersonell: Karbonmonoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning
(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/forgiftninger-med-karbonmonoksid-kan-oppsta-pa-festival-eller-campingtur)