Forgiftninger med multivitaminer

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Hva gjør man når et lite barn har forsynt seg av vitaminboksen? Eller når en voksen har tatt for stor dose multivitaminer? Her følger råd fra Giftinformasjonen om hvordan en kan forholde seg til slike inntak.

Barn som holder boks med tabletter

Multivitaminer er kosttilskudd med lavt innhold av vitaminer og mineraler og har relativt lav akutt giftighet. Preparatene finnes blant annet som tabletter, tyggetabletter, geléfigurer og miksturer. Type og mengde vitaminer og mineraler varierer fra preparat til preparat.

De siste fem årene har Giftinformasjonen mottatt mellom 400 og 500 henvendelser årlig om inntak av multivitaminpreparater. Størsteparten av henvendelsene gjaldt barn i aldersgruppen 1 til 4 år. I omtrent 90 % av tilfellene ble det vurdert at det ikke var fare for forgiftning eller kun fare for lett forgiftning.

Pass opp for akutt jernforgiftning

Noen multivitaminpreparater inneholder jern, og ved inntak av en større mengde er det fremfor alt jern som kan innebære en forgiftningsrisiko. Det er derfor viktig å ta rede på om preparatet inneholder jern, og i hvilke mengder.

Jernholdige multivitaminpreparater beregnet på barn inneholder ofte 5 mg jern per tablett, mens innholdet i tilsvarende tabletter til voksne ofte ligger på rundt 14-18 mg jern per tablett. Vær oppmerksom på at det også finnes rene jernpreparater med opptil 100 mg jern per tablett.  

Informasjon om toksisitet, symptomer og behandling av jernforgiftning står i "Jern - behandlingsanbefaling ved forgiftning" under "Relaterte artikler".

Forgiftningsfare ved vitaminer og øvrige mineraler

Fettløselige vitaminer (A, D, E) er stort sett lite problematiske ved akutte inntak. Forgiftninger med store mengder vitamin A kan gi GI-symptomer og hudforandringer, og symptomer fra CNS som følge av økt intrakranielt trykk. Forgiftninger med vitamin D er lite sannsynlig, selv ved store enkelteksponeringer. E-vitaminer er lite toksiske. Ved inntak av mer enn anbefalt dose av fettløselige vitaminer bør man unngå ytterligere vitamintilførsel i en periode, fordi utskillelsen av disse vitaminene tar noe tid. Regn ut antall døgndoser som er inntatt og unngå tilskudd i tilsvarende antall dager (inntil 30 dager).

Vannløselige vitaminer (B- og C-vitaminer) har lav toksisitet. Vitamin C kan gi GI-symptomer. Risikopasienter er premature, personer med nyresykdommer, PNH eller G-6-PD-mangel. Disse kan også få andre symptomer ved høye C-vitamindoser. Niacin/nikotinsyre er en form av vitamin B3 som kan gi hudrødme på grunn av vasodilatasjon. I multivitaminer inngår imidlertid ofte nikotinamid som ikke gir slike effekter. Giftinformasjonen får ofte spørsmål om overdoseringer med B-vitaminet folsyre. Det forventes ikke symptomer ved akutt overdose med folsyre.

Gjentatte inntak av store doser vitaminer og mineraler kan medføre risiko. Selen og eventuelt andre mineraler kan være et problem i svært store mengder.

Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av enkelttilfeller og ytterligere informasjon.

Søtningsstoffer kan gi forbigående diaré

Vitaminpreparater inneholder ofte søtningsstoffer som sorbitol eller xylitol. Større mengder søtningsstoffer kan gi magesmerter, brekninger og diaré. Symptomene fra mage og tarm er oftest forbigående, men kan i sjeldne tilfeller bli så uttalte at barn må innlegges på sykehus.

Oppsummering

Dersom man kan utelukke akutt forgiftning på grunn av jern eller vitamin A kan man gi følgende råd og informasjon til pasienter/pårørende:

  • Gi drikke. Ved store mengder vitamin C er det viktig å opprettholde god diurese ved å passe på å gi nok drikke, spesielt det første døgnet.
  • Diaré og andre symptomer fra mage og tarm kan oppstå på grunn av søtningsstoffer eller ved inntak av jern eller vitamin C i større mengder.
  •  Det anbefales opphold i tilskudd av vitamin A og D i opptil en måned ved for høye inntak. Tiden avhenger av mengde som er inntatt.

Gjentatte inntak av store doser vitaminer og mineraler kan medføre risiko. Kontakt Giftinformasjonen for informasjon.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/forgiftninger-med-multivitaminer)