Huggormbitt gir forgiftning, ikke allergi

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Mange tror at reaksjoner på huggormbitt skyldes allergi. Huggormgiften gir imidlertid en forgiftning i seg selv, og en allergilignende reaksjon vil være sekundær til denne forgiftningen

Huggorm (Vipera berus)

Giftinformasjonen vil oppklare en vanlig misforståelse når det gjelder vurdering av huggormbitt, da erfaring viser at også en del helsepersonell misoppfatter dette som en allergisk reaksjon. Forgiftningen og komplikasjonene etter huggormbitt skyldes imidlertid ikke en allergireaksjon tilsvarende det man ser hos enkelte etter vepse- og bistikk, og eventuell observasjon og behandling vurderes ut fra forgiftningsbildet.

Huggormgift

Huggormgiften er en kompleks blanding av enzymer og polypeptider med både lokale og systemiske virkninger. I tillegg til sin egeneffekt vil giften sekundært øke frisettingen av endogene substanser som histamin, bradykinin, prostaglandin og serotonin. Effekten av huggormbitt skyldes ikke en allergisk reaksjon. De endogene substansene kan imidlertid bidra til flere av de systemiske effektene som kan oppstå etter et bitt. Hvor kraftig reaksjonen blir, avhenger av eksponeringsmengden.

Viktig å behandle alvorlige forgiftninger

Tiltak som symptomatisk behandling og behandling med antivenom ved huggormbitt gjøres etter en helhetlig vurdering, der man tar hensyn til klinikk, tidsforløp, bittsted og kjente risikofaktorer. Se Huggorm – behandlingsanbefaling ved forgiftning. I tillegg til lokale effekter og komplikasjoner kan en blant annet få systemiske allergilignende reaksjoner som slimhinnehevelse, bronkospasme og hypotensjon. Adrenalin, antihistaminer og prednisolon er i slike tilfeller hensiktsmessig og nødvendig behandling i tillegg til antivenom, men det er ikke en klassisk allergisk respons man behandler.

Mange tørre bitt og lette forgiftninger

Huggormen vil i mange tilfeller injisere lite gift eller ingen gift i det hele tatt (tørre bitt). Dette er årsaken til at langt over halvparten av huggormbittene kun gir lette symptomer eller ingen reaksjon. Samme person kan få forskjellig reaksjon på huggormbitt ved forskjellige anledninger. Responsen i ett tilfelle kan derfor ikke si noe om hvor alvorlig reaksjonen blir ved et senere bitt.

Ta kontakt med Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for ytterligere informasjon om vurderinger av huggormbitt. Se også Giftinformasjonens behandlingsanbefaling: Huggorm – behandlingsanbefaling ved forgiftning.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/huggormbitt-gir-forgiftning-ikke-allergi)