Identifisering av tabletter og kapsler – norske og nordiske legemidler

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Felleskatalogen har i dag lansert et identifikasjonssystem for norske og andre nordiske legemidler. Databasen er tilgjengelig for alle. Du kan søke på utseende eller finne bilde av et preparat du kjenner navnet på.

Identifisering av tabletter og kapsler i Felleskatalogen

Felleskatalogens nye søkeverktøy kan være et hjelpemiddel ved identifisering av ukjente kapsler og tabletter. Databasen inneholder bilder av kapsler og tabletter som er godkjente i Norge. Det er mulig å søke på utseende som form, farge, størrelse, delestreker og merking. Adressen til nettsiden er www.felleskatalogen.no/preparatidentifisering

Dersom du ikke får treff i norske data, kan du velge et nordisk søk. Ved lansering gir det treff i svenske og norske data, men danske legemidler vil bli inkludert i løpet av kort tid. Forskjeller i databasene gjør at det er litt færre egenskaper som kan spesifiseres i det nordiske søket.

Databasen er ikke er fullstendig, men inneholder ved lansering 444 fotografier av norske preparater. Dette er knapt 25 prosent av alle tablettene og kapslene som er på markedet i Norge, og basen er under oppbygging. Det er legemiddelfirmaene som er ansvarlige for å legge inn informasjon og bilder. Når det nordiske søket inkluderer både svenske og danske legemidler vil det inneholde 4 500 bilder totalt.

Oppdatering og endringer ivaretas av Felleskatalogen og legemiddelfirmaene i fellesskap. Ifølge Bente By Jansen i Felleskatalogen skal informasjon om utgåtte og endrede preparater beholdes i databasen.

Felleskatalogen er ansvarlig for funksjonaliteten av databasen. Identifikasjonssystemet bygger på en felles nordisk løsning som driftes av Dansk Lægemiddel Information AS.

Relevante søkeord:
Identifikasjon, tablettidentifikasjon, identifisering, tablettidentifisering, ukjent legemiddel, ukjente legemidler, ukjent tablett.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/identifisering-av-tabletter-og-kapsler-tilgjengelig-for-norske-legemidler)