Jule- og nyttårsforgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Rundt juletider får Giftinformasjonen mange spørsmål om sesongrelaterte produkter og planter.

Jul
Foto: Morten Beck

Rundt jul og nyttår skjer det en del uhell som sjelden forekommer ellers i året. Inntak av forskjellige juleplanter og rester av stjerneskudd er vanlig hos barn, mens innånding av gass som dannes ved blanding av vaskemidler kan føre til forgiftninger hos voksne.

I mange tilfeller er forgiftningsfaren liten, men det er viktig å vite når det er nødvendig med oppfølging og behandling.

Under finnes en kort oversikt over produkter og planter Giftinformasjonen ofte får spørsmål om rundt jul og nyttår. Ved inntak som kan medføre forgiftning: Ring Giftinformasjonen - 22 59 13 00 - åpent hver dag hele døgnet. Allmennhet kan også ringe Giftinformasjonen, eller finne skriftlig informasjon på Giftinformasjonens hjemmeside www.giftinfo.no.

Tabell 1: Noe av det som kan gi forgiftning rundt jul og nyttår.

FarligKommentar
AlkoholSe "Etanol".
AmaryllisAmaryllis (Hippeastrum hortorum) er en giftig plante med irriterende plantesaft. Tiltak anbefalt ved inntak av løk eller større mengder av andre plantedeler.
Blanding av vaskemidlerBlanding av hypoklorittholdige vaskemidler (f.eks. Klorin®) og ammoniakkholdige vaskemidler (f.eks. Salmi® eller Salmiakk®) eller syreholdige vaskemidler: Se "Gasser dannet fra hypokloritt blandet med ammoniakk eller sterke syrer".
FyrverkeriKan gi forgiftning.
GløggGløgg tilberedt på feil vis kan gi kraftige gastrointestinale symptomer. Faren for alvorlig forgiftning (kobber) er svært liten.
Hyasint/svibelHyasint (Hyacinthus sp.), også kalt svibel, er en giftig plante med irriterende plantesaft. Tiltak anbefales ved inntak av større mengder.
JuleroseJulerose (Helleborus niger) er en giftig plante.
Knappcellebatteri Kan gi forgiftning. Se "Knappcellebatterier - behandlingsanbefaling ved forgiftning".
KristtornKristtorn (Ilex aquifolium) er en giftig plante med irriterende plantesaft. Inntak av mer enn 5 bær krever tiltak.
OvnsrensMange produkter er alkalisk etsende. Se "Etseskader etter eksponering for alkalier".
RøkelseNoen typer røkelse kan gi forgiftning ved inntak.
StjerneskuddKan gi forgiftning.

 

Tabell 2: Dette gir sjelden forgiftning (eksempler):

Relativt ufarligKommentar
GavepapirIkke giftig.
JulegledeRegnes som en ufarlig plante.
JulekaktusRegnes som en ufarlig plante.
JulestjerneFare for mage/tarmsymptomer ved litt større inntak. Små inntak gir som regel ingen symptomer.
Juletre/barnålerIkke giftig.
AluminiumsfolieMattilsynet råder generelt folk til å kaste mat som er forurenset av oppsmuldret aluminiumsfolie. Det er imidlertid liten grunn til engstelse om man allerede har spist slik mat.
SnøsprayLite farlig ved svelging av små mengder.
StearinlysIkke giftig.
(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/jule-og-nyttarsforgiftninger)