Knappcellebatterier - en undervurdert fare

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Giftinformasjonen har strammet inn grensene for tiltak etter svelging av knappcellebatterier. Svelging av batterier er potensielt svært alvorlig. Verden over sees dødsfall etter inntak av knappcellebatterier. Barn er særlig utsatt.

Knappcellebatterier i ulike størrelser
Knappcellebatterier Giftinformasjonen

På fem år har det årlige antallet henvendelser om knappcellebatterier økt fra rundt 60 i 2011 til i underkant av 130 i 2015. Hittil i år har Giftinformasjonen registrert 30 henvendelser om knappcellebatterier. Svelging av knappcellebatterier kan føre til alvorlige forgiftninger. Det er viktig at leger og sykepleiere er klar over problematikken slik at pasientene blir håndtert raskt og på riktig måte.

Livstruende skader i spiserøret

Det er i hovedsak fare for alvorlig skade dersom et batteri setter seg fast i spiserøret, men skader er også sett lenger ned i mage/tarm-systemet. Når et batteri kommer i kontakt med fuktige slimhinner kobler vevet kretsen rundt de to polene av batteriet. Det skjer en elektrolyse av vevsvæsken med dannelse av hydroksidioner. Hydrolyseproduktet kan føre til etseskade og perforasjon av omkringliggende vev.

Høy voltstyrke øker risikoen

Ved svelging av batterier er størrelsen på batteriet en viktig risikofaktor, men også alder/størrelse på pasienten og type batteri er av betydning. Små barn er særlig utsatt, og batterier over 15-20 mm er ofte involvert i de alvorlige tilfellene. Litiumbatterier er særlig problematiske på grunn av høy voltstyrke. Nye batterier har høyere spenning enn brukte batterier og vil derfor raskere kunne føre til vevsskade. Brukte batterier kan også gi alvorlig vevsskade selv om de ikke lenger fungerer i elektroniske enheter. Alvorlige skader er sett under 2 timer etter inntak.

Symptomer er ikke alltid tilstede

Fastsittende batterier vil ikke alltid føre til symptomer initialt i forløpet. Også milde og diffuse symptomer kan være tegn på alvorlig skade. Klinikken/symptomene utvikler seg ytterligere og bli mer alvorlig ved utbredt vevsskade. Symptomutviklingen vil være avhengig av hvilke organer som affiseres. Batterier som blir sittende fast kan blant annet forårsake alvorlige ødemer, perforasjoner, mediastinitt, peritonitt, fistler (blant annet trakeoøsofagal fistel), strikturer, pneumothorax, skade på aorta, alvorlige blødninger og død.

Giftinformasjonen gjør også oppmerksom på at ikke observerte batteriinntak hos barn har ført til livstruende skader som er oppdaget for sent for effektiv behandling. Symptomene som oppstår når et batteri setter seg fast i spiserøret kan være diffuse og kan forveksles med annen sykdom.

Hvem skal følges opp?

Anbefalingen for oppfølging etter svelging av knappcellbatterier er avhengig av alder på pasienten og størrelsen på batteriene, samt symptomer. Du kan lese Giftinformasjonens behandlingsanbefaling om knappcellebatterier eller kontakte oss på 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Giftinformasjonen er døgnåpen alle dager i året.

 

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/knappcellebatterier-en-undervurdert-fare)